Holidays

Den nuvarande generationen av människor observerar världen genom modernismens prisma. Även de mest fantastiska manifestationerna av element, som jordbävningar, översvämningar, orkaner eller tornador, vulkanutbrott, sol och månförmörkelser, orsakar inte så mycket ångest som våra förfäder hade. Moderna människor ser i de flesta fall sig själv som mer naturmästare än deras offer.

Läs Mer

Under en lång tid försökte slaverna att skydda sig och deras nära och kära från alla slags sjukdomar, onda, förtal och andra problem, använde de magiska egenskaperna hos saker för att skydda hemmet. Huvudkulten hos de gamla slavarna, som ärvde från sina förfäder, var kulten av solen, så de flesta slaviska amuletterna var alltid förknippade med soltecken.

Läs Mer

Segerdagen under andra världskriget är en av de viktigaste och högtidliga helgdagarna i vårt lands stora territorium. Segerdagen i Ryssland är traditionellt firad den 9 maj och samlar hundratusentals människor stolta över deras överfäder och farfarfars utnyttjande, som på bekostnad av deras liv skulle kunna göra vårt moderland fri från den tyska fascistiska regeringen.

Läs Mer

23 februari 2019 firas i vårt land som Faderlands Defender. Varje semester har sin egen historia. Men kanske med detta betydande datum är sakerna särskilt intressanta. Tidigare före Sovjetunionens sammanbrott kallades semestern den sovjetiska armén och marinen. Detta faktum, när det gäller temat för historien den 23 februari som ett minnesvärt datum, är känt för de flesta av våra landsmän.

Läs Mer